Οδηγοί

Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα επιλογών για να καλύψετε κάθε ανάγκη και επιθυμία στις κατασκευές σας.

Ίσιοι

Απλός ίσιος
Ενισχυμένος ίσιος
8άρι φτερό
12άρι φτερό
14άρι φτερό
16άρι φτερό
20άρι φτερό
Οδηγός κλειδώματος MR LOCK

Πομπέ

Απλός πομπέ
12άρι φτερό
14άρι φτερό
17άρι φτερό

Ενισχυμένοι οδηγοί

Διπλός οδηγός
Οδηγός για κουτί 25

Συνεργάζεται με μικρό φύλλο ρολλού

Οδηγός για προφίλ 55
Οδηγός για προφίλ 77