Επικαθήμενο θέρμο ίσιο 25x25cm

AL8x40
AL10x40
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
Φ40
375
270
380
460
350
Φ60
365
260
330
430
340

Ωφέλιμο κουτιού: 20,2 cm