Επικαθήμενο θέρμο πομπέ 22x22,9cm

AL41
AL42
AL8x40
AL10x40
AL8x25
Φ40
360
380
240
180
250
Φ60
340
360
230
170
240
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
H45
H52
Φ40
280
330
250
420
310
Φ60
250
310
240
400
300

Ωφέλιμο κουτιού: 18,8 cm