Επικαθήμενο θέρμο ίσιο 21x22cm

AL41
AL42
AL8x40
AL10x40
AL8x25
Φ40
340
370
230
170
300
Φ60
320
350
220
160
290
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
H45
H52
Φ40
280
300
260
410
260
Φ60
240
270
250
390
250

Ωφέλιμο κουτιού: 18,2 cm