Επικαθήμενο θέρμο πομπέ 18,5x20cm

AL41
AL42
AL8x40
AL10x40
AL8x25
Φ40
260
280
170
120
200
Φ60
240
260
160
110
190
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
H45
H52
Φ40
210
220
200
320
240
Φ60
185
200
190
300
230

Ωφέλιμο κουτιού: 15,8 cm