Επικαθήμενο θέρμο ίσιο 15,5x20cm

AL41
AL42
AL8x40
AL10x40
AL8x25
Φ40
160
180
130
90
120
Φ60
140
160
120
80
110
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
H45
H52
Φ40
120
140
130
190
160
Φ60
110
130
120
170
150

Ωφέλιμο κουτιού: 16,1 cm