Επικαθήμενο θέρμο πομπέ 14,5x20cm

AL41
AL42
AL8x40
AL10x40
AL8x25
Φ40
150
170
80
70
100
Φ60
130
150
70
60
90
D8x28
D9,5x40
D8x16,5
H45
H52
Φ40
100
110
110
170
110
Φ60
90
100
100
150
100

Ωφέλιμο κουτιού: 15,8 cm