Βιομηχανικά ρολλά

Μεταλλικά ρολλά ασφαλείας ανοικτού (διάτρητα και διχτυωτά) και κλειστού τύπου (μονού τοιχώματος και διπλού τοιχώματος με μόνωση, με επίπεδα ή καμπύλα προφίλ και υλικά χάλυβα ή αλουμίνο) κατάλληλα για βιομηχανίες, καταστήματα και οικίες.

Βιομηχανικό ρολλό ανοικτού τύπου
Βιομηχανικό ρολλό κλειστού τύπου