Σίδερα

Η Metallo Roll στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης στον τομέα των υπηρεσιών που παρέχει αλλά και των διαρκών αναγκών της αγοράς εξασφαλίζει και διαθέτει ολοκληρωμένο στοκ σε σίδερο

Θα βρείτε:
 • Στρατζαριστά απλά
 • Στρατζαριστά ενισχυμένα
 • Στρατζαριστά γαλβανιζέ απλά
 • Στρατζαριστά γαλβανιζέ ενισχυμένα
 • Σωλήνες μαύρες / γαλβανιζέ
 • Στρατζαριστά βαρέως τύπου μαύρα / γαλβανιζέ
 • Κοιλοδοκοί μαύροι / γαλβανιζέ
 • Μασίφ καρέ / Στρογγυλά / Γωνίες / ΗΤΑ / ΤΑΥ / Π
 • Λόγχες
 • Καραβολα
 • Φύλλα σιδήρου μαύρα / Γαλβανιζέ
 • Πάνελ πλαϊνά / Οροφής
 • Φύλλα οροφής τραπεζοειδή / Αυλακωτά / Κεραμιδί
 • Πλέγματα
 • Νευρομεταλ